Privacybeleid

Historische Eersel Postel Rally  (Versie 1 juli 2023)

De Landelijke Rijvereniging en Pony Club Odrada Ruiters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met het inschrijven voor onze Historische Eersel Postel Rally, stemt u toe, dat alle gegevens mogen worden gebruikt die nodig zijn voor het organiseren van dit evenement waar u als deelnemer aan mee doet. Dit is in overeenstemming met de privacy regels van de vereniging. Deze kunt u vinden in het Privacy beleid document op onze website (www.eerselpostelrally.nl). 

Indien u deel wilt nemen aan de Historische Eersel Postel Rally dient u het inschrijfformulier op onze website in te vullen. De minimale deelname leeftijd is 16 jaar. Wanneer u jonger bent dan 18 jaar dan dient het formulier ingevuld te worden door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. Het ingevulde inschrijfformulier wordt automatisch verzonden naar het secretariaat van de Historische Eersel Postel Rally. De op het inschrijfformulier ingevulde gegevens worden door de gegevensbeheerder gebruikt voor het realiseren van de inschrijving en de bijbehorende correspondentie. Vervolgens worden de persoonsgegevens (gecodeerd tot een registratienummer) onder andere gebruikt om de start- en finishinformatie te verzamelen. In volgende jaren kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te attenderen op de start van de inschrijving. Hiervoor kunt zich uiteraard op elk moment eenvoudig en blijvend afmelden. 

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Het softwarebedrijf, dat nodig is voor de bedrijfsvoering, heeft wel toegang tot de gegevens en mag die ook niet met derden delen. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij een calamiteit) kunnen wij een telefoonnummer verstrekken (bijvoorbeeld aan de paardenambulance, hoefsmid of veearts), maar alleen als de deelnemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

Wij bewaren de persoonsgegevens van iedere deelnemer maximaal 1 jaar. Dit doen we om een goede administratie bij te houden. Deelnemers kunnen op aanvraag inzage krijgen in welke gegevens wij van hem/haar bewaard hebben en kunnen verzoeken om de eigen persoonsgegevens te laten verwijderen, met inachtneming van een algemene bewaartermijn van vijf jaar in de financiële administratie. 

Een ieder die aan de Historische Eersel Postel Rally deelneemt, geeft toestemming voor het maken van beeldmateriaal (video en/of foto) waar de deelnemer in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen uitsluitend voor haar eigen promotionele doeleinden en mag deze delen via de website, Facebook en/of Instagram. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen het gebruik van (gericht) beeldmateriaal waar u herkenbaar op te zien bent. U kunt hiervoor contact opnemen met de gegevensbeheerder via ons algemene e-mailadres. Deze zal het verzoek dan zo snel mogelijk verwerken. 

De Landelijke Rijvereniging en Pony Club Odrada Ruiters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Odrada Ruiters

www.eerselpostelrally.nl

Rabobank Eersel NL 48 RABO 0113 5035 47